Kaisai

Informácie o značke

O značke Kaisai

Ponuka značky KAISAI pozostáva z moderných a spoľahlivých produktov, ktoré zabezpečujú pohodlie pri používaní a spĺňajú očakávania súvisiace so špecifikami trhu HVACR, určené pre obchodných klientov a koncových užívateľov.

Vďaka dlhoročným investíciám do technológie sa zariadenia KAISAI považujú za jedno z najinovatívnejších riešení v oblasti klimatizácie vo verejných a obytných budovách.

Portfólio KAISAI zahŕňa zariadenia zo segmentu RAC (vrátane nástenných klimatizačných jednotiek s funkciou WiFi ako štandard) a segmentu CAC (vrátane Multi Split, kaziet, potrubí, podlahy a stropu), ako aj prenosné klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá a vzduchové clony.

Vďaka dlhoročným investíciám do technológie sa zariadenia KAISAI považujú za jedno z najinovatívnejších riešení v oblasti klimatizácie vo verejných a obytných budovách.

Inovatívne technológie

Invertorová technológia v klimatizačných zariadeniach znižuje spotrebu energie, čo znižuje náklady na chladenie miestnosti. 

Navyše, použitie tejto technológie má pozitívny vplyv na tichú prevádzku zariadenia a rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty objektu.

Výrobky KAISAI obsahujú množstvo komfortných funkcií, ktoré zvyšujú pohodlie pri používaní zariadení, ako aj ďalšie možnosti v ovládačoch zariadení, ktoré pre riadenie klimatizácie nikdy neboli také príjemné.

WIFI funkcia je štandard, pohodlné ovládanie klimatizácie pomocou aplikácie nainštalovanej v mobilnom zariadení (telefón, tablet). Možnosť ovládať prevádzkové parametre zariadenia 24/7 odkiaľkoľvek na svete.

Šetrné k živnotnému prostrediu

Zariadenia KAISAI sú šetrné k životnému prostrediu, o čom svedčí ich energetická účinnosť a súlad s ustanoveniami akčného plánu EÚ 20/20/20 a usmerneniami pre klimatizačné zariadenia obsiahnutými v smernici o ekodizajne (ErP).

Chladivo R32 zavedené do klimatizačných zariadení KAISAI má nízky potenciál skleníkových efektov, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie a zároveň spĺňajú európske legislatívne požiadavky. Inovatívne filtre používané v zariadeniach zaručujú čistý a čerstvý vzduch v klimatizovanej miestnosti. Filtre zachytávajú veľmi malé čiastočky prachu, baktérie, huby a mikroorganizmy a zanechávajú zdravý a čistý vzduch. Hlavnou výhodou ponuky KAISAI je cenová dostupnosť, ktorá ju v kombinácii s preverenou technológiou robí atraktívnou pre komerčných aj individuálnych zákazníkov.

Riešenia, ktoré zvyšujú ÚSPORU ENERGIE, sa používajú v klimatizačných výrobkoch, vďaka ktorým je možné pomocou zvolených funkcií dosiahnuť až 80% úsporu energie.